Jesus lär oss vilken attityd vi ska ha till andra som bekänner Kristus - Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist den 10 februari 2019 över

 Mark 9:38-41 

Nyckelord: en man som drev ut onda andar i Jesu namn; Johannes..frågar han efter Jesu bedömning; mannens relation till lärjungarna; principen: den som inte är emot oss han är för oss....Vi kan inte se in i människors hjärtan; den avgörande faktorn för arbetet i evangeliets tjänst inte är om arbetarna hör till oss eller inte;... Apostlarna skulle vara både givare och mottagare. 

********

 

Mer här snart