Den blinde såg vem Jesus var. - En predikan i Lagga kyrka och högmässan i Östuna kyrka 15 feb 2015 av Martin Valmann den

 Luk 18:31-43 

Nyckelord: franska tidningen Charlie Hebdo;  lagar där religion och religiösa utövare ska skyddas mot kränkningar och hädelser...; ...Fem gånger förbereder Jesus sina lärjungar på vad som väntar ...; Han vill förbereda sina vänner på skymfen och döden. ...den blinde tiggaren ett stort helgon..: ”Davids son, förbarma dig över mig.”  - Jesus frågar den blinde »Vad vill du att jag skall göra för dig?«...Varje människa måste själv söka Jesus och be honom om det hon av hjärtat önskar....med trons ögon ser vi allts verkliga värde, vi ser när Jesus, Davids son, går förbi....

 

********

 

Mer här snart