Förlåtelse utan gräns - Predikan av Peter den 30 oktober 2016 över

 Matteus 18: 21-35 

Nyckelord:  Utan kärlek kan ingen leva. ..; Utan förlåtelse kan ingen leva,..; Varje människa bär inom sig förmågan att vara gudomligt god och varje människa bär inom sig förmågan att vara djävulskt ond..; .frågan från Petrus: Hur många gånger ska jag förlåta? ..oss själva och vår skuld är oändlig. Omöjlig att betala tillbaka....Gud vet detta och väljer att efterskänka oss hela skulden; .. Om vi inte förlåter binder vi både den som gjort oss illa och oss själva vid det som hänt...; Mitt svar är: kan du inte förlåta, kan du kanske göra som Jesus på korset, be Fadern förlåta bödlarna...vår andliga hälsa är beroende av om vi förlåter eller fördömer.

 

********

 

Mer här snart