Jesu tystnad - Predikan av Göran Fäldt den 2023-04-02 den

 Matt 27:11-54 

Nyckelord: Jesus - ...blev anklagad, inte vi. Han svarade inte utan var tyst inför sina domare. Inte vi. Vi försvarar oss hellre. ..; Hans tystnad säger mer än ord....Hans tystnad börjar efter måltiden med lärjungarna..; ...Tystnaden är mysteriet....Det är två tusen år sedan det hände. Men för oss är det ändå idag. ...

 

********

 

Mer här snart