Dataskydd: Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring. Vår webbplats kan användas utan att lämna personuppgifter.
Vi vill påpeka att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.


Cookies: 

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Information om insamling av personuppgifter
(1) I det följande informerar vi dig om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är t.ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

(2) Om du kontaktar oss via e-post eller via ett formulär kommer de uppgifter du anger (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer i förekommande fall), samt tid och din IP-adress att lagras av oss . Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller behandlingen begränsas om det finns lagstadgade lagringsskyldighet.


Serverloggfiler: Leverantören av sidorna samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:
Webbläsartyp och webbläsarversion,
operativsystem som används
Hänvisningsadress
Hostnamn på den åtkomstdator
Tid för serverförfrågan
Dessa uppgifter kan inte tilldelas specifika personer. Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollerar dessa uppgifter om vi blir medvetna om specifika indikationer på olaglig användning.

SSL-kryptering: Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom de förfrågningar du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till
"https://" ändras och låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Källa: e-recht24.de