Den samariska kvinnan är nu Jesus priviligierade förtrogna  predikan av Clemens Karlsson den 2023-03-12 den

 Johannes 4:1-42 

Nyckelord: fastan; på sin väg genom Samarien - Jesus, trött, slår sig ned vid Sykars brunn...; -Finns det inte sådana brunnar också för var och en av oss, längs vår väg?...en samaritisk kvinna; Jesus säger «Ge mig något att dricka»,...-  Jesus frågar också oss,...Det är bara till synes som dialogen är full av missförstånd. ...Jesus uppenbarar för denna kvinna vad han ännu inte sagt rakt ut till sina lärjungar: han är Kristus. ...på varje plats, i varje tillfälle, i varje möte kommer Jesus förbi, och ser till oss. ... i denna tid med krafter rätt vända gå en väg som innebär en skönare omvändelse och ett klarare vittnesbörd om Jesus.

 

********

 

Mer här snart