Ett enda ord från Jesus är allt som behövs för att allt ska förändras! - Predikan  från 2000 den

 

 Mark 7: 31-37 

 

Nyckelord: ett främmande ord: "Effata"; kraften i de ord ; öppnades den döve och stummes öron och mu;  Ord av alla de slag: Viktiga ord, goda ord och mäktiga ord men också meningslösa och tomma ord....-  liksom lever sitt eget liv när de lämnat vår mun.; ...När Gud talar så händer det som han säger. ..Det var när Jesus talade, som människor kände igen Gud. 

 

********

 

Mer här snart