”Vägen till livet” - Predikan av Josef Nsumbu

 Johannes 13:31-35 

Nyckelord:  pandemin med coronaviruset; ... man att var och en har sin väg att gå;...Jesus ...väg var mycket annorlunda;  finns något gott bakom det onda...; Jesus... samlade han sina lärjungar runt ett bord; "Men när Judas hade gått..." -  Judas som skulle förråda sin Herre...;  antog Jesus en fadersroll..; ..Jesus med ett nytt bud: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.” ... en stark och djup gemenskap med varandra; Judas närvaro skulle inte ge möjlighet till en riktig kärlek....Vägen till livet är kärlek

 

********

 

Mer här snart