”Herre, lär oss att be" - Predikan i S:t Jakobs evangelisk-lutherska församling i Piteå av Stefan Hedkvist,  26 maj 2019, över

 Luk 11:1-13 

Nyckelord: Lärjungarna fick ofta se och höra Jesus be...; ”Fader vår”, eller ”Herrens bön”; 5 bönepunkter; andliga välsignelser för hela Guds folk och alla människor..; Guds vilja; ...Vi lär oss i dessa böner att låta våra egna personliga och materiella behov träda i bakgrunden....;  en annan attityd till det materiella än de flesta har; ...Vi lever i en gudlös värld som på många sätt försöker få oss på fall....; två liknelser; Jesus lär oss idag att uthålligt be till vår Fader...

 

********

 

Mer här snart