Fortsätta vandra i tron tills nått målet - predikan av Stefan Hedkvist den 12 februari 2023 över

 Matteus 19:27-30 

Nyckelord: Petrus fråga; Jesus kalla den rike unge mannen...;  Lärjungarna hade faktiskt lämnat allt ...; Jesus: .. när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner...; Jhannes: Upp 4:1-4; ...
Löftet om himmelens härlighet gäller fler än apostlarna. .. Jesu löfte om den himmelska skatten är en stor styrka i våra liv....Jesus ger oss...också en varning...Han säger: Men många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första...; Judas - synden har en märklig kraft att snärja och förföra....Det är aldrig för sent att börja vandringen med Kristus mot det himmelska målet..

********

 

Mer här snart