Ett är nödvändigt   - Predikant av Peter den 12 september 2021 över

 Mattheus 6: 31-34 

Nyckelord: Jesus: Söken först Guds rike och hans rättfärdighet..;  Jesus talar sant om livet..., Alla har sitt och varje dag har nog av sin egen plåga... Gör er därför inga bekymmer, säger Jesus. .. Sök först. Börja i rätt ände. ... Att söka Guds rike är att bygga ett samhälle där alla får plats, där människor kan mötas i glädje och tillit.

**********

Vi tror att vi känner Jesus -  predikan från 1 i advent 2010 över

 

 Luk. 4,16-23 

 

Nyckelord: vi lite till mans är som folket i Nasaret; ...Men man har sin bild klar av Jesus. Det hade folket i Nasaret också. ...
Vad Jesus erbjöd dem, var ett särskilt utvalt år,... Det blev rena upploppet...  Om du har några förväntningar eller du är nöjd med vad du vet?... nytt kyrkoår; kyrka i Sverige urholkas och töms på sitt innehåll med skrämmande fart...Jesus klappar på vårt hjärtas dörr i dag 

 

 

*********

 

Mer här snart!