Jesus till "att den som är minst av er alla är störst." - Predikan från 2014 den

 

 Luke 9:46-48 

 

Nyckelord: Bibeln inte bara en vanlig bok; ... vi är ju vana att tänka i helt andra kategorier och bedöma människor efter titlar och positioner; Jesus ställer ett barn i lärjungarnas mitt när de undrar; ..Vi utmanas att tänka nytt - att släppa en massa mänskliga sätt att tänka, värdera och gradera....vi beundrar rikedom och prak;, de fattigas företräde - och rikedomens risker: ...Jesus visade vad det sättet att leva innebar, han sonade vår synd, ...

 

********** 

 

Mer här snart