Medmänniskan - Predikan av pastor Josef Nsumbu, 2017-09-10 den

 Matteus 7:12 

Nyckelord: ...Jesus att vi först skall tänka på människans bästa, i stället för att hålla oss till vissa regler och principer; Guds lag hänvisar först till den andra, vår medmänniska..; den lag...”gyllene regeln” ;  ”lagen om återgäldande” -  Jesus uttrycker här i positiv; själviskheten;

********

 

Mer här snart