Korset - Predikan av Josef Nsumbu, 2017-04-14 den

 Mark. 15:1–47 

Nyckelord  nio olika personer eller grupper som spelade stor roll i de texter..; Kan du känna igen dig själv i någon av dem?.. Översteprästerna och skriftlärda; Lärjungarna; de andra lärjungarna som helt enkelt hade flytt och lämnat Jesus   Pilatus; Folkmassan; Soldater;  Kvinnorna;  Josef från Arimataia; Barabbas

 

********

 

Mer här snart