I dag står vi vid Jesu kors - Predikan den Långfredagen 2000 om

Matt 27:32-56 par.

Nyckelord: en liten skara av Jesu vänner;  soldaterna, översteprästerna och de skriftlärde; övergiven av Gud,...; vi stå med sorg i hjärtat - med sorg över vår synd, vår oförmåga att lyda Gud;  Officeren, som förde befälet, han begrep...  trösta sig med att allt är slut i och med döden?....ett hoppets tecken...

********

 

Livets bröd - Predikan av präst Peter den 19. mars 2023  om

Johannes 6 

 

Nyckelord: Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: Det är outhärdligt, det han säger...; Johannes:  Ordet blev kött. Sarx. Kött och blod, kropp, människa...en oerhörd anstöt i Johannes samtid. Och likafullt var det nödvändigt. Då och nu....  vi mätta en stund men hålet i själen har vuxit;... skillnad på att hungra och vara hungrig...Vi blir det vi äter.När vi äter Kristi kropp, så blir vi Kristi kropp i världen.   många av hans lärjungar lämnat Jesus;  Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.

 

********

 

 

Mer här snart